INTEGRITETSPOLICY

Enligt dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, kallad “GDPR”, ansvarar www.underpar.se (MAQWEST AB, 559233-5912), i egenskap av ansvarig, för behandlingen av de personuppgifter som samlas in från dig.

Personuppgifter

Personuppgifter innehåller all information som kan identifiera en fysisk person genom namn eller kontaktuppgifter, till exempel adress, telefonnummer, e-post eller annan information. Information om behandling av IP-nummer finns i vår cookiepolicy. Information som inte rör en levande individ betraktas inte som personuppgifter enligt GDPR.

Ansvar för behandling av personuppgifter

Som controller har UnderPar en skyldighet att informera dig om vilka personuppgifter som samlas in från ditt webbplatsbesök, och varför och hur de personuppgifter som samlas in från dig behandlas.

Vilka personuppgifter och varför?

Den typ av personuppgifter som UnderPar vanligtvis skulle behandla är 1. Kunddata och 2. målgrupper som besöker www.underpar.se och klickar på eventuella digitala annonser kopplat till hemsidan.

Personuppgifter kommer huvudsakligen att behandlas på någon av följande lagliga skäl:

 • samtycke
 • Utförande av ett kontrakt
 • Nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter
 • Behandling är nödvändig för de legitima intressen som UnderPar eftersträvar.
 • De personuppgifter som samlas in från dig kan användas för att underlätta och förbättra UnderPar professionella tjänster.
 • UnderPar kan enligt lag eller domstolsbeslut vara skyldigt att lämna ut de personuppgifter som samlats in från dig.
 • Användningen av personuppgifterna

De personuppgifter som samlas in från dig kommer huvudsakligen att användas för att:

Administrera affärsutveckling, inklusive att skicka nyhetsbrev, inbjudningar till evenemang, svara på förfrågningar och tillhandahålla produktinformation som;

 • Produktuppdateringar
 • Nya produkter och/eller nya produktfunktioner
 • Kundundersökningar
 • Uppfylla rättsliga eller andra lagstadgade skyldigheter
 • Sekretess och delning av personuppgifter

Alla personuppgifter som samlas in från dig kommer att hållas hemliga. Som informerat ovan kan UnderPar dock enligt lag eller domstolsbeslut vara skyldiga att lämna ut de personuppgifter som samlats in från dig.

UnderPar kan också behöva dela de personuppgifter som samlas in från dig med sina tjänsteleverantörer och/eller våra affärspartners. Sådan delning kommer dock inte att påverka dina rättigheter negativt. UnderPar kommer att vidta alla rimliga åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de personuppgifter som samlas in från dig kommer att fortsätta att hållas säkra och i enlighet med GDPR.

Om de personuppgifter som samlas in från dig delas utanför GDPR:s riktlinjer bekräftar UnderPar att de kommer att använda EU:s standardavtalsklausuler eller på annat sätt skydda de personuppgifter som samlas in från dig.

Samtycke

Genom att skicka personuppgifterna till UnderPar godkänner och samtycker du till UnderPar’s behandling, överföring, delning och lagring av uppgifterna i fråga för de ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Det är viktigt för oss att de personuppgifter som samlas in från dig över tid förblir korrekta. Därför ber vi dig att informera oss om eventuella ändringar av de personuppgifter som samlas in från dig via e-post till hello@underpar.se

Observera också att denna integritetspolicy kan ändras eller uppdateras över tid på grund av ytterligare krav enligt GDPR. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 10 oktober 2019.

Avsluta prenumeration på marknadsföringsinformation

Om du inte längre vill få marknadsföringsinformation såsom nyhetsbrev från UnderPar kan du skicka ett e-postmeddelande till hello@underpar.se och ange vilken marknadsföringsinformation du inte längre vill få.

Vår marknadsföringskommunikation innehåller också en länk med “avsluta prenumeration”.

reCAPTCHA

I enlighet med Googles användarvillkor och användningsvillkor för reCAPTCHA skyddas underpar.se av reCAPTCHA för att verifiera din användning. Detta är för ditt skydd när du skickar in personlig information via formulär för internetinlämning på denna webbplats.

Bevarandeprincip

UnderPar kommer endast att behålla de personuppgifter som samlats in från dig under den tid som behövs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in eller för att uppfylla eventuella rättsliga skyldigheter som kan påverka lagringstiden.

När lagringstiden har passerat raderas de personuppgifter som samlats in från dig.

Viktig information

GDPR-förordningen ger dig olika rättigheter i förhållande till de personuppgifter som samlas in från dig. Beroende på situationen och de lagliga grunderna på vilka UnderPar baserar behandlingen av de personuppgifter som samlas in från dig på, kan du:

 • Begär tillgång till de personuppgifter som samlas in från dig;
 • Begär rättelse av de personuppgifter som samlas in från dig;
 • Begär radering av de personuppgifter som samlas in från dig;
 • Begära begränsning av behandlingen av de personuppgifter som samlas in från dig;
 • Invända mot behandlingen av de personuppgifter som samlas in från dig;

Återkalla ditt samtycke

Om du har några problem med UnderPar´s behandling av de personuppgifter som samlas in från dig har du också rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor, förfrågningar eller bara vill uppdatera de personuppgifter som samlats in från dig, vänligen kontakta UnderPar på hello@underpar.se

Cookie-policy

Lag (2003: 389) om elektronisk kommunikation kräver att du anger om och hur webbplatsen använder cookies. Genom att använda denna webbplats godkänner du att MAQWEST AB, “UnderPar”, sparar cookies på din dator, telefon eller surfplatta.

Aktivt samtycke

På underpar har vi ingen specifik funktion för aktivt samtycke. Vi förutsätter att du stänger av webbläsarens funktion för att lagra cookies om du inte samtycker till lagring på din dator.

Vad är en cookie?

En cookie är en textfil som sparas på din dator, telefon eller surfplatta. Webbplatsen kan sedan läsa informationen i cookien.

Varför används cookies?

UnderPar använder cookies för att göra dina aktiviteter på webbplatsen enklare. Cookies gör det möjligt för webbplatsen att komma ihåg vilka val du gjorde under tidigare besök så att du inte behöver göra om samma inställningar varje gång du besöker webbplatsen. Genom att använda cookies får vi information om hur många som besöker vår webbplats och vilka sidor de besöker. Denna information ger oss en grund för att förbättra webbplatsen för våra besökare.

Vilka cookies använder UnderPar?

UnderPar använder Google Analytics för att se hur länge du har stannat på varje sida så att vi kan få statistik om hur besökare använder vår webbplats.

Kontakt

Om du har frågor om webbplatsen, vänligen kontakta oss på hello@underpar.se